O škole Novinky Učitelia Kalendár Rada školy Jedáleň Oznamy Kontakt

ERASMUS+

Výzva pre našu školu 2016

Napísaním projektu a podaním prihlášky sa naša základná škola pokúsila získať grant v rámci programu Európskej únie - Erasmus+. Grant bude použitý na manažment  a implementáciu projektových aktivít, časť grantu na cestovné a pobytové  náklady  žiakov a učiteľov, ktorí sa zúčastnia vzdelávacích aktivít v partnerských krajinách.

Aktuálne sa náš projekt podrobuje hodnotiacemu procesu, o jeho výsledku budeme informovaní koncom školského roka. Ak projekt bude schválený, v septembri by sme mali začať na projekte pracovať.

Projekt Zdravé školy - zdravá spoločnosť je projekt trvajúci dva roky, do ktorého je zapojených šesť škôl z rôznych častí Európy- Slovenska, Poľska, Bulharska, Maďarska, Grécka a Talianska.

Hlavným cieľom projektu je založiť spoluprácu medzi európskymi školami vo vzťahu k rozvíjaniu  základných zručnosti žiakov v aktivitách vzťahujúcich sa k propagácii zdravého životného štýlu. Potreba projektu s touto témou je spôsobená zvyšujúcimi sa zdravotnými rizikami pozorovanými v dnešnom svete.

Naša škola ako koordinátor  sa do medzinárodného  projektu zapája po prvý krát. Stojíme pred veľkou výzvou a zároveň veríme, že práca na medzinárodnom projekte bude mať pozitívny dopad na žiakov, učiteľov a v neposlednom rade aj na našu obec.   

Piatok 6. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 6.5.2016)
Ivana Köverová (2.A)
Noemi Moroňová (2.A)
Zajtra (Sobota 7.5.2016)
Monika Balogová (8.B)
Monika Dancáková (1.B)
Monika Lopuchovská (1.B)
Monika Smoroňová (7.A)
Monika Smoroňová
Popozajtra (Pondelok 9.5.2016)
Roland Mačo (5.B)
Roland Suchý (6.B)

Novinky