O škole Novinky Učitelia Kalendár Kontakt Oznamy Jedáleň

Anglický kurz v škole

Vážení rodičia !

Viete, čo nás veľmi potešilo v predchádzajúcom týždni?

Bol to úspešne zrealizovaný týždenný konverzačný kurz anglického jazyka od 

6. októbra do 10. októbra 2014 v počte 30 vyučovacích hodín.

Záujem žiakov o kurz bol naozaj veľký. Zúčastnilo sa ho až 56 žiakov ( 4. až 9. 

ročník).

Traja kvalifikovaní učitelia – rodení Američania – splnili ciele svojej výučby v 

plnej miere.Výsledkom ich snaženia bolo, že komunikáciu v anglickom jazyku 

žiaci vnímali ako samozrejmosť.

Pri odovzdávaní certifikátov za úspešné absolvovanie konverzačného kurzu – 

za účasti pána riaditeľa školy Mgr. Ľ.Takácsa – a rozlúčke s učiteľmi dokonca 

niektorí absolventi vyronili aj slzičky ľútosti, že kurz už skončil.

Tešíme sa opäť na ďalší takýto super týždeň skutočného používania anglického 

jazyka – veríme, že to bol iba začiatok. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí umožnili svojim deťom účasť na tejto 

užitočnej akcii školy.

 pedagogickí zamestnanci školy

Streda 22. 10. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 22.10.2014)
Viktória Gašparová (6.B)
Zajtra (Štvrtok 23.10.2014)
Tatiana Zamborská (9.A)
Pozajtra (Piatok 24.10.2014)
Radoslava Gálová (3.B)
Michaela Hoľanová (5.B)
ThDr.Helena Köverová, PhD.

Novinky