O škole Novinky Učitelia Kalendár Kontakt Oznamy Jedáleň

Ponuka krúžkov na šk. rok 2015/16

MATEMO, 9.ročník, p.u.Pavlobičová
POČÍTAČOVÝ, 2.-9.ročník, p.u.Faguľa
GITAROVÝ, 2.-9.ročník,p.u.Faguľa
FUNNY ENGLISH, 3.-4.ročník, p.u.Hoľanová
TVORIVÉ DIELNE, 4.-9.ročník, p.u.Hoľanová
TRAMPOLÍNY, 5.-9.ročník, p.u.Hoľanová
ŠPORTOVÉ HRY, 7.-9.ročník, p.u.Barényi
FUTBALOVÝ, 2.-4.ročník, p.u.Barényi
FLORBALOVÝ, 5.-6.ročník, p.u.Barényi
ČITATEĽSKÝ, 2.-4.ročník, p.u.Adamkovičová
STRELECKÝ, 5.-9.ročník, p.Hoľan
BEDMINTONOVÝ, 2.-9.ročník, p.r.Takács
VÝROBA ŠPERKOV, 5.-9.ročník, p.u.Begányiová
TANEČNÝ AEROBIC, 5.-9.ročník, p.u.Häntkeová

Streda 29. 7. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 30.7.2015)
Michaela Bérešová (2.A)
Pozajtra (Piatok 31.7.2015)
Tomáš Palaščák (1.B)
Viktória Puškášová (7.A)
Katarína Verebová (3.B)

Novinky