O škole Novinky Učitelia Kalendár Kontakt Oznamy Jedáleň

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 22.9.2014 (pondelok) o 16:00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Rodičovského združenia (RZ), triedne schôdzky RZ sa uskutočnia o 16:45 hod., počas ktorých prebehne aj voľba triednych dôverníkov. Žiadame Vás preto o aktívnu a čo najväčšiu účasť. Ďakujeme !

Počas RZ sa bude vydávať cestovné rodičom dochádzajúcich žiakov.

Streda 1. 10. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 1.10.2014)
Arnold Kratochvíl (9.A)

Novinky